За нас

Уважаеми колеги и партньори,
Екипът ни категорично смята, че ценните колегиални отношения се основават на професионализъм, но също на уважение и честност; на отговорност към поетите ангажименти. Ето защо това наше становище ще стои в основата на контактите ни с Вас. Имаме убеждението, че всеки пациент, не просто е „изпратен на консултация” със специалист при нас, а че той ни е ПОВЕРЕН. Със същата грижа ще Ви насочваме нашите пациенти.
Уверени сме, че във времето ще изградим добра екипност, взаимодействие и партньорство.

повече информация

Въпросник

Имате ли намалена функция на щитовидната жлеза?

За пациента