Световен диабетен ден

14 ноември 2020

През 1921 година д-р Фредерик Бантинг и д-р Чарлз Бест откриват инсулина. През 1923 г. д-р Frederick Banting получава Нобелова награда за откриване на инсулина.
От 1991 година насам под егидата на Световната Здравна Организация 14-ти ноември (рожденната дата на д-р Бантинг) се чества като световен диабетен ден. Логото на Световния ден за борба с диабета е син кръг на надежда, тъй като синият цвят и кръгът символизират здравето и синьото небе, които са на всички.


Всяка година кампанията на Световния ден на диабета се фокусира върху специална тема, която продължава една или повече години. Темата за 2020 година е „Медицинската сестра и диабетът“. Кампанията има за цел да повиши осведомеността относно решаващата роля, която сестрите играят в подкрепа на хората, живеещи с диабет. Понастоящем медицинските сестри представляват над половината от световната здравна работна сила. Те вършат изключителна работа в подкрепа на хора, живеещи с широк спектър от здравословни проблеми. Сестрите играят ключова роля в:
• Ранно диагностициране на диабета, за да се осигури своевременно лечение.
• Обучение на хората с диабет за самоконтрол, правилен режим на хранене, движение и психологическа подкрепа, за предотвратяване на усложненията.
• Справяне с рисковите фактори за диабет тип 2, за да се превенция на изявата му.
Изключителен приоритет на здравните министерства на всички държави би следвало да бъде инвестирането в образование и обучение на диабетни сестри, които да бъдат в помощ на хората, засегнати от диабет. http://worlddiabetesday.org/about/

 

Какво е диабет?


Диабетът е хронично заболяване, което се изявява, когато панкреасът не е в състояние да произвежда инсулин или когато тялото не може да използва добре произведения инсулин. Има няколко основни типа диабет:
• Диабет тип 1 се причинява от автоимунна реакция, при която имунната система на организма атакува произвеждащите инсулин бета клетки на панкреаса. В резултат на това тялото произвежда много малко или никакъв инсулин.
• Диабет тип 2 е най-често срещаният тип диабет. Първоначално хипергликемията (високи нива на глюкоза в кръвта) е резултат от неспособността на клетките на организма да реагират пълноценно на произведения инсулин (ситуация, наречена „инсулинова резистентност“).
• Гестационният диабет се характеризира с високи нива на глюкоза в кръвта по време на бременност. Може да се появи по всяко време на бременността (макар и най-вероятно след 24 седмица) и обикновено изчезва след бременността.

 

Защо нараства честотата на диабета?


Нарастващото разпространение на диабета в световен мащаб се дължи на сложно взаимодействие между социално-икономически, демографски, екологични и генетични фактори. В най-голяма степен нараства диабет тип 2 и свързаните с него рискови фактори, които включват ръст на затлъстяването, нездравословно хранене и заседнал начин на живот. Въпреки това, нивата на диабет тип 1 от детството също се увеличават.
Ако диабетът беше държава, то тя щеше да е третата по население в света.

 

Малко факти за диабета


• 1 от 11 възрастни има диабет;
• 3 от 4 пациента с диабет (79%) живеят в ниско- и средно-развитите страни;
• 1 от 5 човека над 65 години има диабет;
• 1 от 2 (232 милиона) души с диабет са недиагностицирани;
• Диабетът е причина за 4.2 милиона смърти годишно;
• Над 20 милиона живи раждания (1 от 6) са в условията на гестационен диабет
• 374 милиона хора са с повишен риск от развитие на диабет.

 

Covid-19 и диабет


Възрастните хора и хората с предшестващи медицински състояния (като диабет, сърдечни заболявания, астма и др.) изглежда са по-уязвими от сериозно заболяване от вируса COVID-19. Когато хората с диабет развият вирусна инфекция, лечението може да бъде по-трудно поради колебания в нивата на кръвната глюкоза и евентуално наличието на усложнения на диабета. Предполага се, че има две причини за това. Първо, имунната система е компрометирана, което затруднява борбата с вируса и вероятно води до по-дълъг период на възстановяване. На второ място, развитието на вируса може да процъфтява в среда на повишена кръвна глюкоза.
Международната Диабетна Федерация (IDF) се присъедини към глобалните усилия, заедно с водещите световни диабетни организации, за намаляване на риска за хората с диабет по време на пандемията на COVID-19.
За хората с диабет, е важно да вземат предпазни мерки, за да избегнат вируса, ако е възможно. Препоръките за широката общественост са двойно по-важни за хората с диабет и за всички, които са в близък контакт с тях.
Ето някои от съветите, публикувани на страницата на IDF:
Ако сте болни от грипоподобни симптоми, останете у дома. Ако имате диабет:
• Подгответе се, в случай че се разболеете;
• Редовно измервайте кръвната си захар. Това може да помогне да се избегнат усложнения, причинени от висока или ниска кръвна глюкоза.
• Ако проявите симптоми, подобни на грип (повишена температура, кашлица, затруднено дишане), е важно да се консултирате със здравен специалист.
• Всяка инфекция може да повиши нивата на глюкозата и да увеличи нуждата ви от течности, затова приемайте достатъчно количество вода.
• Уверете се, че имате достатъчно количество лекарства за диабет и храна, в случай, че трябва да сте под карантина за няколко седмици.
• Ако живеете сами, уверете се, че има някой, на когото можете да разчитате
• Спазвайте редовен график на хранене и пълноценен сън, като избягвате преумора.
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes/1-covid-19-and-diabetes.html

 

Има ли превенция за диабета и усложненията му


Много важно е, че предиабетът може да бъде предотвратен, а правилното лечение на диабета може да предотврати в значима степен усложненията му.

В началото на миналия век основателят на първия в света диабетен център (Joslin Diabetes Center) д-р Елиът Джослин създава символа на победата над диабета - колесница с три коня, които представляват диетата, движението и инсулина (т.е. лекарството). Над столетие след Джослин не подлежи на съмнение, че само заедно тези три коня биха могли да теглят колесницата за постигане на желаните резултати - животът на хората с диабет да не се различава съществено от този на хората без диабет.