Дентална медицина

ЕНДОДОНТИЯ


Ендодонтията е дял от денталната медицина, която изучава анатомията, физиологията, лечението на заболяванията на зъбната пулпа. Ендодонтско лечение е необходимо, когато настъпи възпалителен процес в пулпата.
Възпалението може да настъпи по различни причини: дълбок кариес, повторни стоматологични процедури върху зъба, загряване, дефектни корони или травма върху зъба. Ако възпаление то не се лекува, може да предизвика болка или да доведe до абсцес.
Как ендодонтското лечение спасява зъба? По време на кореновото лечение инфектираната пулпа се отстранява и зъбът се почиства идезинфекцира, след което се запълва с материал, наречен гутаперча.
В МДЦ МедикълАртс предлагаме съвременно ендодонтско лечение чрез ръчна и машинна обработка на кореновите канали , измерване на работната дължина с апекслокатор и иригация(промивка) с активация на разтворите с ултразвуков апарат. След това зъбът се възстановява чрез съвременен адхезивен метод, осигуряващ херметичност. След възстановяване, зъбът продължава да функциониракато всеки друг зъб.

ЕНДОДОНТСКО ПРЕЛЕКУВАНЕ


Както понякога се случва с всяка стоматологична или медицинска процедура, зъбът не може да се излекува по различни причини:

 • Тесни или извити канали не са били третирани по време на първоначалнатапроцедура.
 • Усложнена анатомия на канала
 • Поставянетона короната или друго възстановяване са се забавили след ендодонтско лечение.
 • Фрактура на възтановяването

В други случаи, нов проблем може да застраши един зъб, който е успешно лекуван. Например:

 • Неоткрит коренов канал в който разпадането на пулпата може да доведе до нова инфекция в зъба.

По време на започване на лечението зъбът се отваря и се премахват пълнещите материали, които са били поставени в кореновите каналипо време напървата процедура. След това внимателно се изследва зъба и ще се потърсят допълнителни канали или нова инфекция. След ва премахване на всякаква инфекция, почистване , оформяне ,запълване на кореновите канали и възтановяване на короната на зъба.


ЕНДОДОНТСКА ХИРУРГИЯ(АПИКАЛНА ХИРУРГИЯ)


Понякога съществуващите препятствия в канала или особености в анатомията, които не позволяват да се проведе качествено ендодонтско лечение без използването на хирургия и могат да бъдат предпоставка за бъдещи усложнения. Ако те пречат на ендодонтиста да почисти и дезинфекцира вътрекореновото пространство, апикалната хирургия остава един от възможните варианти за запазването на зъба.

По време на хирургичната манипулация, кореновият връх се идентифицира в костта и малка част от него (приблизително 3 мм) се резекцира (апикотомия). След това кореновият край се подготвя, за да се направи запечатване на неговия връх с цел да се предотврати бъдещо микропросмукване.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ
В МДЦ Мedical Arts предлагаме всички основни хирургични манипулации, които могат да се извършват в амбулаторни условия.

 • апикална остеотомия
 • операции на кисти (цистектомия)
 • екстракция на зъби
 • оперативно отсраняване на ретенирани (непробили) и полуретенирани зъби
 • корекция на френулума на езика и устните
 • имплантиране на кост
 • пункция, инцизия и дренаж на абсцес
 • хемисекция на многокоренов зъб
 • корекция на алвеоларен гребен
 • тотална пластика на вестибулума или пода на устната кухина
 • ексцизия на доброкачествени образувания
 • разкриване на ретиниран зъб с ортодонтска цел
 • затваряне на комуникация с максиларния синус
 • шиниране при травми в лицево-челюстната област

Ретенирани и полуретeнирани зъби

Ретенираните зъби представляват напълно оформени постоянни зъби, които не поникват в определените за всеки зъб срокове , не заемат определеното им място в зъбната редица, а остават включени в челюстната кост. Когато зъбите са изцяло покрити от кост, те се наричат ретенирани, а когато част от коронката на зъбите са пробили костта, се наричат полуретинирани зъби.
Ретенираните зъби могат да бъдат причина за възникването на фоликулярни кисти и възпалителни процеси, а при натиск върху съседни зъби могат да предизвикат резорбция на корените им и невралгични болки. Провежада се щателна анамнеза и клиничен преглед за потвърждаване на диагнозата. Назначават се рентгенографии за определяне на точната локализация на зъба. Особено важно е да установи разположението и близостта на зъба спрямо максиларния синус и долночелюстния нерв.
Лечението на този вид зъби се изразява в тяхното хирургично отстраняване.

Апикална остеотомия


Апикалната остеотомия представлява хирургичен метод, при който се отстранява кореновият връх на зъба заедно с патологичните периапикални тъкани (гранулом), след като се проведе екзактно кореново лечение. Прилага се когато консервативното ендодонтско лечение не дава резултат.
Зъбът, подлежащ на операцията, се лекува по правилата на ендодонтията, като кореновият канал се запълва с препресване на материал в периапикалното огнище. Точната локализация на гранулома се прави въз основа на предварително направена рентгенография. След локално обезболяване апикалната остеотомия протича в следната последователност: разрез и отпрепариране на ламбо, трепаниране на костта над върха на корена в областта на гранулома, прерязване и остраняване на кореновият връх, щателно изкюретиране на патологичните тъкани, заглаждане на костните ръбове, адаптиране и зашиване на ламбото.
Следоперативно се назначава болкоуспокояващи медикаменти и антибиотик по показания. На следващия ден се прави контролен преглед и дават указания за орална хигиена. Конците се отсраняват на 7 ден. Заздравяването се контролира рентгенологично на 6-12 месеца до пълна осификация на кухината.


Хемисекция


Хемисекцията представлява хирургичен метод за запазване на част от зъб с патологични периапикални промени на един от корените на долночелюстни молари. Премахва се корена с патологични изменения заедно с прилежащата коронкова част.

Лечение на възпалителни процеси в лицево-челюстната област


Възпалителните процеси вустната кухина и лицево-челюстната област най-често са в резултат на одонтогенна (зъбна) инфекция. Клинчните симптоми при острите възпалителни процеси от одонтогенен произход са: болка, подуване, повишаване на телестната температура, нарушаване на функциите на говор, дъвчене и гълтане, дехидратация на организма.
Лечението си поставя за цел корекция на тези състояния, чрез локално и общо въздействие върху организма. Хирургичното лечение при острите възпалителни процеси е водещо. Правят се инцизии и се поставят дренажни системи с цел да се острани гнойно-некротичното огнище, източника на инфекция и да се прекъсне интоксикациата на организма. В борбата с ифекцията и интоксикацията се назначават антибиотици, нестероидни противовъзпалителни средства и общоукрепващи медикаменти.


Синус лифтинг


Синус лифтингът представлява повдигане на пода на горночелюстния синус при недостатъчен костен обем за поставяне на имплантати. Това е процедура, която се налага сравнително често при протезиране с имплантати, защото след екстракцията на естествените зъби на пациента, започва бърза загуба на костния обем на алвеоларния гребен на горната челюст. Основната идея на синус лифтинга е между синусната лигавица и наличната горночелюстна кост да се постави костна присадка, която с течение на времето да се интегрира към наличнта кост или да се резорбира и да се замести със здрава кост.


ЕСТЕТИЧНА И ВЪЗТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


Козметична стоматологи яобикновено се използва за обозначаване на всякастоматологична работа, която подобрява външния вид.
В МДЦ Medical Arts се предлагат следните манипулации: 

 1. Избелване- избелването на зъбите е най честата козметична стоматологична процедури. Най-ефективно и безопасно е избелването при стоматолог. Професионалното избелване може да се извърши в кабинета или в домашни условия с помощта на шини за избелване.
 2. Бондинг на зъби - Бондингът представлява добавяне на фотополимерен материал директно върху зъбите, за да се промени тяхната форма и цвят. Той е добър избор в естетичната стоматология, когато пациентът има пломби за смяна, желае минимални козметични корекции по формата и дължината на зъбите си или промяна в цвета на собствените си зъби.Предимствата на бондинга са по-ниската цена в сравнение с керамичните фасети и минималното изпиляване на зъбите (в някои случаи е възможно възстановяването да се извърши практически без изпиляване).
 3. Художествена реставрация и индиректно зъбно възстановяване.
 4. Дентални корони и мостове
 5. Фасети - Възстановяването на разрушени предни зъби е възможно чрез фасети. Те се поставят върху зъба след минимално изпиляване на предната зъбна повърхност. В МедикълАртс изработваме фасети по техниката на послойна керамика, прес-керамика керамика върху цирконий, композит - съобразно всеки конкретен случай.

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 • лечение на кариес на временни и постоянни детски зъби
 • лечение на кариес на ранното детство
 • лечение на пулпити, периодонтити на временни зъби
 • кореново лечение на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие
 • силанизиране на зъби
 • предортодонтска консултация

ЗАЩО ЛЕКУВАМЕ ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ ?


Временните или млечните зъби осъщестяват дъвкателната функция при децата, осигуряват разтежа на челюстите и пазят място за постоянните зъби. Ето защо е изключително важно да се лекува кариесът и неговите усложнения.
Кариесът на временните зъби много по-бързо прогресира в пулпит, отколкото на постоянните. Това е така, тъй като дебелината на емайла и дентина е значително по-малка.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАРИЕСЪТ НА РАННОТО ДЕТСТВО?


Кариесът на ранното детство сеопределя при наличие на повече от един кариес , пломба или липсващ зъб при деца на около 2-годишна възраст. Основните рискови фактори за появата на ранен кариес при децата са консумирането на храни и напитки съдържащи захар повече от три пъти дневно между основните хранения, както и заспиването с биберон, съдържащ захар(например намазан с мед).


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЪБ С НЕЗАВЪРШЕНО КОРЕНОВО РАЗВИТИЕ ?


Постоянните зъби пробиват с недоизграден корен. Техните канали са широко отворени към костта.Тази анатомична особеност не позволява да се проведе рутинно кореново лечение. Корените на тези зъби завършват изграждането си 3 години след пробива на короната. Това налага различни методи и средства за лечение на пулпити и периодонтити на зъби с незавършено кореново развитие. Нашата цел е да елиминираме инфекцията за да могат да се доизградят корените, с което се осигурява нормалното функциониране на зъба.


СИЛАНИЗИРАНЕ


Силанизирането се прилага като профилактика срещу развитие на кариес по дъвкателната повърхност най-вече при първите кътници(шестите зъби). Това се препоръчва,тъй като кътниците поникват с много силно изразен релеф по дъвкателната повърхост, който служи за ретеция на храна и засилено плаконатрупване. Като добавим факта, че зъбите пробиват с не напълно минерализиран емайл, се създава рискова ситуация за поява на кариес. Силантът е фотополимерно покритие, което се използва за запълване и запечатване на по-дълбоките участъци от зъбната повърхност. Абсолютно безопасно е, слага се бързо, а ефективно предпазва от задържането на храна и образуването на кариес.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Пародонтът се състои от венците, пародонталните лигаменти, коренов цимент и алвеоларната кост. Заболяванията на пародонта се разделят на три основни групи: гингивити, пародонтити и други заболявания.
Гингивитът е възпалителен процес обхващащ венеца около зъба. Най-често срещания гингивит е плако-зависимият. Основният етиологичен фактор е бактериалната плака. Този гингивит се характеризира със зачервяване, оток и кървене на венците. Гингивит се развива когато плаката промени своето количество,качвство и локализация или при намалени защитни сили на организма. Лечението се състои в елиминиране на зъбната плака,зъбния камък и плакретенционните места. В лечението активно участва пациента чрез поддържане на добра орална хигиена.


Съществуват гингивити, които не са свързани със зъбната плака:гингивит обусловен от стероидни хормони, медикаментозен гингивит, симптоматичен гингивит(гингивитът е симптом на системно заболяване- кръвни заболявания, HIV инфекция, хранителни смущения, генетични заболявания, вирусни и бактериални, диабет).

Пародонтитът е инфекциозно възпалително заболяване на зъбодържащия апарат , което може да доведе до болка, разклащане и загуба на зъбите.
Най-често срещаните пародонтити са хроничните. При тях се наблюдава гингивално възпаление с обхващане на зъбодържащия апарат. Хроничните пародонтити са бавнопрогресиращи и засягат пациенти в зряла възраст. При напредване на заболяването се наблюдава ретракция(отдръпване) на венеца. Това създава визуална представа за „удължаване” на зъбите. Степента на засягане на зъбодържащия апарат съответства на количеството натрупан зъбен камък и плака.

Лечението на пародонтите се разделя три фази: инициална, корективна и поддържаща. В инициалната фаза на пародонталното лечение се цели премахването на зъбния камък и плака, обучението на пациента в правилни орално-хигиенни процедури, корекция на вредните навици и други. Мерките приложени през този етап на лечението целят премахване или максималното ограничаване на възпалението и обучението на пациента в правилно поддържане на „пародонтално здраве”.

След инициална фаза в лечението на пародонтит следва корективната. Тя е известна още като хирургична фаза. След приключването на първите две фази от лечението на пародонтит, пациента е вече стациониран и е необходимо да се правят поддържащи процедури с цел да се предодврати рецидив на заболяването. Правилно проведеното комплексно лечение на пародонтита води до стопиране на процеса и възпрепятства преждевременната загуба на зъби.
Агресивните пародонтити са много по-рядко срещани от хроничните. При тях загубата на кост се развива за много кратък период от време, клиничните симптоми и натрупаните плака и зъбен камък не отговарят на степента на засягане на пародонталната структура. Някои видове от агресивните пародонтити се характерират с фамилна предиспозиция. Те могат да бъдат свързани с бърза загуба на постоянно или временно съзъбие.