Оценка на телесния състав в МЦ "Medical Arts"

21 май 2015

В МДЦ "Medical Arts" се извършва оценка на телесния състав чрез т.нар - биоимпедансен метод. На практика се осъществява чрез измерването на съпротивлението, което тялото оказва на преминалия през него електрически сигнал. Оценката на телесния състав е полезна за:

  • Оценка ефекта от различни диети - напр. дали редукцията в телесното тегло е довела до премахване на мастна или на мускулна маса
  • Оценка индивидуалния риск за метаболитни усложнения
  • Проследяване на динамиката на телесното тегло във времето
  • Изготвяне на индивидуални диети спрямо пресметната от апарата основна обмяна
  • Спортисти - за оценка на съдържанието на мускули и на вода преди и след тренировка