д-р Явор Асьов, д.м.

д-р Явор Асьов, д.м.

Специалист по: Ендокринология и болести на обмяната

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

12.2020 - Признат експерт (Fellow) за лечението на затлъстяването от Европейско Дружество по Изучаване на Затлъстяването
05.2019 - Специалист по Ендокринология - УМБАЛ "Александровска"
07.2018 - Сертифициран специалист по Ендокринология от Европейско Дружество По Ендокринология (Board Examination)
05.2018 - Висше образование - магистър по "Публична администрация и Здравен Мениджмънт" - УНСС
04.2016 г- Защитена дисертация към МУ-София на тема, свързана с превенцията на захарен диабет
10.2012 - Висше образование - магистър лекар - МУ-София
04.2006 - Средно образование в НУКК - Горна Баня

ПО-ВАЖНИ КВАЛИФИКАЦИИ

12.2016 - Курс за добра клинична практика
06.2014-05.2017 - Курсове и специализации за ехография на щитовидна жлеза в Португалия, Италия, Ирландия, Полша
05.2015 - Клиничен курс на Joslin Diabetes Centre
04.2014 - Клиничен курс за обучение на пациенти със захарен диабет, Дания
08.2009 - Клиничен стаж В Hospital de Sant Pau - Barcelona
Клинични интереси в областта на лечението на наднорменото тегло, захарния диабет, модерна диагностика на заболяванията на щитовидната жлеза.
Владее английски, италиански и немски език.

НАУЧНА РАБОТА

- 23 публикации в международни списания с импакт фактор;
- 110 цитации в международни списания с импакт фактор;
- h-index: 6

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА

- Преподавател на студенти по медицина на български и англоговорящи студенти 5-6 курс с 5 годишен опит

ПО-ВАЖНИ ОТЛИЧИЯ

2019. - Български лекарски съюз - "Ти си нашето бъдеще"
2017 - Българско дружество по Ендокринология - "Най-добър млад научен работник в областта на диабета"
2017 - МУ-София - Най-успешна научна разработка
2016 - Млад и енергичен учен - YES

 

За записване за д-р Асьов: тел. 0888185067.  Работи всяка сряда и четвъртък от 15 до 19ч.

Още специалисти